avatar

Цагираг алкан

2012-05-01,16:40

 11-р анги    Цагираг алкан,нүүрс устөрөгчдийн

                               байгалийн эх булаг

 

1.      Цагираг алканы ерөнхий томъёо задгай хэлхээт нүүрс устөрөгчдийн ерөнхий томъёотой адил вэ?

а.Ханасан      б.Этилений        в.Ацетилены        г.Алинтай нь ч адилгүй

2.      Цагираг алканы анхны төлөөлөгч молекулдаа нүүрсустөрөгчийн хэдэн атом агуулдаг вэ?

а.1                    б.2                        в.3                          г.4

3.      Цагираг алканыг гидрогенжүүлэхэд ямар нүүрсустөрөгч үүсэх вэ?

а.Алкан            б.Алкен          в.Алкин               г.Бензол

4.      Хий байдалтай нүүрсустөрөгчид ямар ашигт малтмалд байдаг вэ?

а.Хүлэр. занарт         б.Нефть, чулуун нүүрсэнд        в.Байгалийн хий,нефтийн дагалдах хий

5.      Шингэн байдалтай нүүрсустөрөгчид ямар ашигт малтмалд байдаг вэ?

а. Хүлэрт          б.Занар            в.Чулуун нүүрсэнд            г. Невть

6.      Байгалийн хийд ямар нүүрсустөрөгч байдаг вэ?

а.Метан          б.Этилен               в.Ацетилен           г.Бензол

7.      Нефтэнд ямар нүүрсустөрөгчид байдаггүй  вэ?

а.Ханасан     б. Ханаагүй             в.Цагираг         г.Аромат

8.      Нефтийн крекинг нь ямар урвалд орох вэ?

а.Нэгдэх           б.Задрах             в.Халах                г.Солилцох

9.      Нефтийн хамгийн хялбар буцалдаг нүүрсустөрөгчид ямар бүтээгдэхүүнд нь их байх вэ?

а.Бензинд          б.Лигороинд           в.Кросинд          г.Газойльд

10.  Бензин дэх нүүрсустөрөгчид молекулдаа нүүрмтөрөгчийн хэдэн атом агуулдаг вэ?

а.С1 С5               б.С 5 С11          в. С 8 С14                      г.    С12 С18     

11.  Нефтийг нэрээд үлдсэн бүтээгэхүүнийг юу гэдэг вэ?

а.Керосин           б. Газойль                в.Мазут                г.Асфальт

12.  Ямар нүүрсустөрөгчдийг чулууннүүрсний давирхайнаас ялган авдаг вэ?

а.Ханасан     б. Ханаагүй          в.Уагираг     г. Аромат

13.  дараах бүтээгдэхүүний алинд нь нүүрстөрөгч их байх вэ?

а.Хүрэн нүүрс          б.Чулуу нүүрс           в.Антрацит          г.Кокс

14.  Коксын хийд ямар хий хамгийн их байх вэ?

а.Хүчилтөрөгч           б.Устөрөгч          в.Аммиак             г.Нүүрсхүчлийн хий

15.  Нефтийн нэрэх  цамхагийн дээд талаас юугаар үлээлгэдэг вэ?

а.Халуун агаараар     б.Бензиний уураар     в.Хүйтэн усаар       г.Хүйтэн нүүрсхүчлийн

Сэтгэгдэл бичих
Сэтгэгдэл:

Түлхүүрийг нь оруулж болоху
Бичсэн: Зочин хэзээ: 13:34, 2017-01-04 | Холбоос | |
түлхүүрийг нь оруулж болохгүй юмуу
Бичсэн: Зочин хэзээ: 10:49, 2016-03-28 | Холбоос | |:-)
 
xaax