avatar

Галоген

2012-04-14,16:34

                                         Галоген

1.Галогенууд нь үелэх системийн хэддүгээр бүлгийн элементүүд вэ?

2.Яагаад галоген нэрийг авсан бэ?

3.Галогенуудийн хамгийн гадаад давхрааны электрон байгууламжийн томъёо аль нь вэ?

            А.S2P1           Б.S2P4           В.S2P6          Г.S2P5

4.Галогенууд байгаль дээр дангаар тохиолдох уу?

5.Галогенуудын дан бодисын молекул хэдэн атомаас тогтох вэ?

6.Хлорын молекул дахь химийн холбоо нь ………….

            А.ионы     Б.туйлтковалент          В.туйлт биш

7.F-CL-Br-I эгнээний дагуу цөмийн цэнэг ихэссэнээр металл биш шинж………

            А.ихэснэ      Б.багасна      В.өөрчлөгдөхгүй        Г.үелэн өөрчлөгдөнө

8.Лабораторт  хлорыг гарган авах урвалын тэгшитгэлийг гүйцээж бич.

            А.MnO2+4HCL=.+CL2+2H2O              Б.2KMnO4+16HCL=2.+2MnCL2+5CL2+8...

            В.KCLO3+6HCL=.3CL2+3H2O

9.Дараах бодисуудын найрлаган дахь хлорын эзлэх хувийг ол.

            А.HCLO            Б. HCLO3         В. HCLO4

10. HCLO-д хлорын исэлдэхүйн хэм хэд байх вэ?     А.+1       Б.+3       В.+5       Г.+7

11.Дараах схемийн дагуу урвалын тэгшитгэлийг бич.

            CL-HCL-NaCL-AgCL

12.KCLO4 нэгдлийг нэрлэ.                         А.гипохлорид      Б.хлорт кали       В.перхлорат

13.1л хлор хичнээн грамм болох вэ?                А.73        Б.3.1         В.2       Г.36.5

14.71г хлор хичнээн моль болох вэ?                 А.1           Б.2       В.3        Г.4

15.4моль хлор хэвийн нөхцөлд хичнээн эзэлхүүн бэ?        А.22.4         Б.44.8        В.11.2       Г.89.6

 

Сэтгэгдэл бичих
Сэтгэгдэл:

hariug ni bijij ugch bolohgui ymuu
Бичсэн: naraa (зочин) хэзээ: 19:01, 2014-03-27 | Холбоос | |:-)
 
xaax