avatar

Эцэг эхчүүд болон сурагчдад өгөх зөвлөгөө

2012-04-20, 16:47

10р ангийнханд :

ь  Галоген сэдвийн тестийг ажиллахдаа өгөгдлийг сайтар унш

ь  Тестийг ажиллахдаа эхлээд ном сурах бичигтэй ажилла, өөрсдөө эрэл хайлт хий

ь  Сурах бичгээс зөвхариултыг хаж өөрсдөө хийсний дараа, дараагийн удаад хийхдээ сурах бичгээ бүү ашиглаарай.

Бодлого бодохдоо:

·         Ямарч бодлого бодоход бодлогын өгүүлбэрийг маш сайн уншиж түүнийгээ ойлгож түүндээ анализ хийх хэрэгтэй .

·         Бодлогын өгүүлбэрээс юу юу өгөгдсөн байна, юуг олох гэж байгаагаа эхлээд тодорхойл.

·         Үүний дараагаар өгсөн зүйлээсээ тоо хэмжээг эхлэн олж бусад тооцоог хийх

·         Бодл...