avatar

Азот фосфорын бодлого

2012-04-12, 16:25

Азот,фосфорын сэдэвт бодлого

1.0.224 л/х.н/ азот нь хэдэн грамм масстай вэ?

2. 2.8 г масстай азотын молийн тоог олж тодорхойл.

3.Азотын(ll) оксид нь исэлдэж азотын (lY) оксидыг үүсгэнэ. Хэрэв урвалд 0.1 моль азотын (ll) оксид орсон гэвэл үүссэн хийн эзэлхүүн, молекулын тоо хэмжээг ол.

4. 6.3 г азотын хүчлийг 8г зэсийн (ll) оксидтой халаахад үүссэн

Бодисын массыг тодорхойл.

5. Азотын хүчлийг зэсийн сульфаттай халаахад үүссэн бүтээгдэхүүнийг барийн хлоридтой  урвалд оруулахад  2.33 г хүчил, шүлтэнд уусдаггүй цагаан тунадас үүссэн байна. Урвалд орсон азотын хүчлийн массыг ол.

6.448 мл аз...